Fiscaal sparen met gewaarborgd rendement

sparen

Pensioen- of langetermijnsparen met Save 3

Wil u fiscaal voordelig sparen voor uw pensioen? Met Save 3 bent u voor elke storting zeker van de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Ook uw kapitaal is met deze tak 21- levensverzekering gegarandeerd.

2 mogelijkheden
U hebt 2 mogelijkheden om te sparen voor uw pensioen:

 • pensioensparen: u kan of sparen voor max 990 euro/ jaar (standaard formule) (voor 2020) of voor 1270 euro/jaar (nieuwe formule) (voor 2020).
 • langetermijnsparen: u spaart max. 2.350 euro/jaar (afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen) (voor 2020*).

U kan de 2 combineren en zo uw aanvullend pensioen en fiscale voordelen verhogen.

Voordelen en kenmerken

 • Fiscaal voordeel: tot 30% van wat u stort, krijgt u terug als belastingvermindering. Hou wel rekening met taksen op de uitkering als u voor een premie een belastingvoordeel gekregen hebt.
 • Gewaarborgd rendement: de intrestvoet voor een bepaalde storting blijft geldig tot het einde van het contract.
 • Duur: als u belegt via Save 3 doet u dat voor minstens 10 jaar. Intekenen kan van 18 tot 64 jaar.

Risico’s en nadelen

 • U betaalt 6% instapkosten, 0,10% beheerskosten en 0% uitstapkosten tijdens de laatste 5 jaar (in de jaren daarvoor betaalt u het hoogste bedrag van de volgende 2 bedragen: ofwel 5% van de theoretische afkoopwaarde ofwel 75 euro).
 • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.

Uitbreiding voor Save 3

Standaard wordt het contract aan uw begunstigden betaald bij overlijden. Daarbovenop kan u extra bescherming bij overlijden voorzien. 

Facultatieve waarborgen
Bij de facultatieve waarborgen overlijden hebt u 2 keuzemogelijkheden:

 • ofwel verzekerd overlijdenskapitaal: vast kapitaal, poliswaarde inbegrepen (als de poliswaarde hoger is dan het vaste kapitaal, wordt de poliswaarde gestort) 
 • ofwel 110% van de poliswaarde: 110% wordt gestort, dus 10% meer dan de 100% van de basiswaarde (dit compenseert de belastingen in geval van overlijden)

Aanvullende facultatieve waarborgen
U kan ook kiezen voor:

 • aanvullende verzekering van het risico ongeval: storting van een extra kapitaal dat overeenstemt met 1 of 2 maal het vast overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering (vast kapitaal, inclusief reserve) bij overlijden of volledige en blijvende invaliditeit door een ongeval 
 • aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico: terugbetaling van de voorziene stortingen bij tijdelijke invaliditeit, vrijstelling van betaling van de premie bij blijvende invaliditeit 
 • aanvullende verzekering Gewaarborgd Inkomen: invaliditeitsrente, overeenkomstig de graad van invaliditeit en gedurende de invaliditeit, met een wachttijd (= u ontvangt geen inkomen) van 3 maanden

Om te genieten van de belastingvermindering moet u tussen 18 en 64 jaar oud zijn als u intekent op Save 3.

Belastingen:
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering.

Goed om te weten:

 • Save 3 is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde kapitaal en intrestvoet de FIF & precontractuele SFDR informatie, de voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor de facultatieve waarborg overlijden wordt de leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract tot 65 jaar beperkt. Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • De aanvullende verzekering van het risico ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico - rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden Aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.